1. Konsultacijos ir dokumentų rengimo pagalba steigiantiems bendrijas ir organizuojantiems bendrijų veiklą:

apiebendrija@gmail.com

+370 686 30484

 

2. Komunikacija - tai mokėti pasakyti kitaip ir pakeisti požiūrį. Puikus pavyzdys - The Power of Words.

email.egosum@gmail.com

+370 686 30484

 

3. Įvairūs rinkodaros projektai.

 

email.egosum@gmail.com

+370 686 30484spausdinti